× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
لیست افراد جویای کار در یزد نمایش 589 کارجو پیدا شده
حدیث نورائی
-
مریم خان
کارشناس بازاریابی و فروش
علی فائزی
-
سید رحیم موسوی
کارشناس بازاریابی و فروش
ناهید نوری
صندوقدار
محمد حسین نقدی
مهندس معماری
فرزانه مرادخانی
کارشناس بازاریابی و فروش
محمد حسن ترک فرد
مدیر فروش
راضیه السادات هاشمی
حسابدار
حسین اسمعیلی
کارشناس کنترل کیفیت