× خانه فرصت های شغلی استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo

آگهی استخدام زرندیه - مرکزی امروز 30 تیر 1403

111 آگهی

لیست آگهی‌های استخدام زرندیه - مرکزی

استخدام نگهبان در دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان از تهران
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
شرکت دارویی
بیمه
استخدام نگهبان در دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان از تهران و مرکزی
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
شرکت دارویی
بیمه
استخدام نگهبان در دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان از مرکزی
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
شرکت دارویی
بیمه
استخدام کارشناس آزمایشگاه در دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان از مرکزی
ورودی
با سابقه کار
فوق دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
شرکت دارویی
بیمه
استخدام کارشناس آزمایشگاه از تهران و مرکزی
ورودی
با سابقه کار
فوق دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
شرکت دارویی
بیمه
استخدام کارشناس آزمایشگاه در دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان از تهران
ورودی
با سابقه کار
فوق دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
شرکت دارویی
بیمه
استخدام کارگر خدمات در تهران و مرکزی
ورودی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
شرکت دارویی
بیمه
استخدام کارگر خدمات در دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان در مرکزی
ورودی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
شرکت دارویی
بیمه
استخدام تکنسین برق صنعتی در دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان در مرکزی
ورودی
با سابقه کار
برق
دارای کارت پایان خدمت
شرکت دارویی
بیمه
استخدام تکنسین برق صنعتی در دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان در تهران
ورودی
با سابقه کار
برق
دارای کارت پایان خدمت
شرکت دارویی
بیمه