× خانه فرصت های شغلی استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo

آگهی استخدام فاریاب - کرمان امروز 26 تیر 1403

47 آگهی

لیست آگهی‌های استخدام فاریاب - کرمان

استخدام کارشناس خرید تدارکات در مهندسی طراح بهینه کیان در شهربابک و فاریاب
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام سرپرست کارگاه عمرانی در مهندسی طراح بهینه کیان در شهربابک
ورودی
با سابقه کار
عمران
بدون کارت پایان خدمت
شرکت مهندسی
بیمه
استخدام نگهبان در مهندسی طراح بهینه کیان از فارس جهت کار در فاریاب
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام نگهبان در مهندسی طراح بهینه کیان در کرمان
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارشناس خرید و تدارکات از فارس جهت کار در فاریاب
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام سرپرست کارگاه عمرانی از فارس جهت کار در فاریاب
ورودی
با سابقه کار
عمران
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارشناس فنی در مهندسی طراح بهینه کیان در شهربابک
ورودی
با سابقه کار
نرم افزارهای office
عمران
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارشناس فنی در مهندسی طراح بهینه کیان از فارس جهت کار در فاریاب
ورودی
با سابقه کار
نرم افزارهای office
عمران
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام 7 عنوان شغلی در مهندسی طراح بهینه کیان در یزد
ورودی
با سابقه کار
نرم افزارهای office
حسابداری
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام ۱۲ عنوان شغلی در مهندسی طراح بهینه کیان در یزد
ورودی
با سابقه کار
نرم افزارهای office
حسابداری
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه