× خانه فرصت های شغلی استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo

آگهی استخدام میاندوز امروز 26 تیر 1403

52 آگهی

لیست آگهی‌های استخدام میاندوز

خریدار انواع چرخ های صنعتی خیاطی و کفاشی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
چرخ میان دوز
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
زیگزالدوز و زیگزال،میاندوز کار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
خریدار چرخ خیاطی راسته زیگزال میاندوز و...
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
چرخکار زیگرال دوز راسته دوز میاندوزکار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
چرخ میاندوز دینام سرخود
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
زیگزال چهارنخ دینام بزرگ، میاندوز مگنتی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
میاندوز جک مگنتی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
چرخ خیاطی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
میان دوز با چرخ راسته
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت