× خانه فرصت های شغلی استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo

آگهی استخدام علوم انسانی امروز 24 تیر 1403

13 آگهی

لیست آگهی‌های استخدام علوم انسانی

کتاب کمک درسی کنکور رشته علوم انسانی
ورودی
بدون سابقه کار
عربی
ریاضی
بدون کارت پایان خدمت
کارمند اداری و منابع انسانی
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
علوم انسانی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
تیم نخبگان پایان نامه نویسی حقوق و علوم سیاسی
ورودی
با سابقه کار
علوم انسانی
دکتری
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارمند وصول مطالبات در فلزات آنلاین در محدوده بهار تهران
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
علوم انسانی
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
مسئول دفتر مدیریت
ورودی
بدون سابقه کار
انگلیسی
علوم انسانی
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارشناس عملیات
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
علوم انسانی
فوق دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
پژوهشگر و محقق
ورودی
بدون سابقه کار
انگلیسی
برق
دکتری
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارمند وصول مطالبات در فلزات آنلاین در محدوده بهار تهران
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
علوم انسانی
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارشناس منابع انسانی در کیمیا فرد پویا در زنجان
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزارهای office
علوم انسانی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارشناس روابط عمومی (برگزاری مراسم و رویدادها)
ورودی
با سابقه کار
روابط عمومی
فوق لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمارستان
سرویس ایاب و ذهاب