× خانه فرصت های شغلی استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo

آگهی استخدام گچ کار امروز 28 تیر 1403

20 آگهی

لیست آگهی‌های استخدام گچ کار

گچکار تخریب خورده کاری گچکاری بنایی کاشی کار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
گچکار گچ کاری تعمیرات تخریب لکه گیری
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
گچ کار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
سنگ کار سرامیک کاری کاشی کار گچ کار لوله کش غیر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بنا ،سنگ کار ،گچ کار ،اهنگر ،جوشکار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کاشیکار کاشی گچکار گچ کار بنا شیارزن تخریب سیمان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
گچکار تخریب خورده کاری بنایی گچکاری کاشی کاری
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
تخریب و بازسازی کاشیکار گچکار کاشی کارگچ کار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آشپزخانه
تخریب گچکار ایزوگام گچ کار کاشی بنایی تمام نقاط
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
گچکار گچ کاری گچ کار گچبری تعمیرات کاشیکاری
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آشپزخانه