× خانه فرصت های شغلی استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo

آگهی استخدام زیگزال دوز امروز 28 تیر 1403

39 آگهی

لیست آگهی‌های استخدام زیگزال دوز

زیگزالدوز و زیگزال،میاندوز کار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
چرخ خیاطی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام زیگزال دوز و وسطکار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه
چرخکار و زیگزال دوز حرفه ای محدوده بازار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
زیگزال دوز /میان دوزکار/راسته دوز/نوار بر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
زیگزال دوز خانم یا آقا جهت کار در تولیدی پوشاک
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
زیگزال دوز راسته دوز خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
زیگزالدوز ماهر تریکو بچه گانه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
تعدادی خانوم زیگزال دوز ،راسته دوز، وسط کار تریکو
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
ب تعدادی زیگزال دوز و راسته دوزنیازمندیم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت