× خانه فرصت های شغلی استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo

آگهی استخدام مسئول دفتر امروز 4 مرداد 1403

1060 آگهی

لیست آگهی‌های استخدام مسئول دفتر

استخدام مسئول دفتر در محدوده جهاد تهران
ورودی
بدون سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
انگلیسی
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
مسئول دفتر - خانم
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
دستیار مدیر
ورودی
با سابقه کار
نرم افزارهای office
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
منشی و مسئول دفتر - خانم
ورودی
بدون سابقه کار
تایپ
بدون کارت پایان خدمت
شرکت مهندسی
مسئول دفتر - آقا
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزارهای office
فوق دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
مسئول دفتر - خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
مسئول دفتر - خانم
ورودی
بدون سابقه کار
تایپ
انگلیسی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
مسئول دفتر مدیرعامل
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
مسئول دفتر - خانم
ورودی
با سابقه کار
کار با اینترنت
بدون کارت پایان خدمت
مطب
منشی و مسئول دفتر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت