× خانه فرصت های شغلی استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo

آگهی استخدام کاشمر - خراسان‌رضوی امروز 26 تیر 1403

122 آگهی

لیست آگهی‌های استخدام کاشمر - خراسان‌رضوی

(خریدار‌ فرش‌‌تبریز‌ابریشم) نائین‌کاشان‌اردکان‌قم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
خریدارتخصصی‌‌فرش‌تبریز نایین‌کاشان‌کرمان‌اردکان‌قم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
خریدار /خریدار فرش ماشینی و فرش دستبافت
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فرش دستباف طرح کاشمر ۱۲ متر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فرش جفت ۶ متری نو و درحدنو شرایطی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
درسعادت‌آباد‌شهرک‌غرب خریدار دستبافت‌ (فرش)کهنه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فرش دستباف
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فرش زرع ونیم اردکان دستبافت
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
خریدار خریدارفرش‌دستبافت در‌فرش‌‌تهرانپارس‌نارمک
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
خریدار فرش ،خریدار فرش ماشینی و دستبافت کاشان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت