× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام اصفهان 21099 آگهی
استخدام فروشنده خانم اصفهان
اختصاصی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
کارشناس پایپینگ
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت مهندسی
استخدام نیروی کار خانم جوان جهت کار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
همکار mdfماهر یا نیمه ماهر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
به تعدادی نــیروی خــدماتـی آقـــا √ خــانــم نــیــازمندیم.
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
زیگزال دوز / تیغ زن / راسته دوز / میاندوزکاز
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
کار با گوشی در منزل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
پرستاری کودک
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
پرستاری بچه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
کنترل کیفی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی