× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام اصفهان 14991 آگهی
استخدام منشی خانم باروابط عمومی بالا
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
جوشکار حرفه ای اکسی استیلن
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام مهندس مکانیک در واحد پشتیبانی
اختصاصی
بدون سابقه کار
انگلیسی
مکانیک
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
جوشکار حرفه ای آرگون (TIG)
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام مهندس الکترونیک، مکانیک و فیزیک
اختصاصی
بدون سابقه کار
الکترونیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارشناس وپشتیبان شبکه وتجهیزات کامپیوتریIT
اختصاصی
با سابقه کار
کامپیوتر
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
استخدام مهندس معدن گرایش استخراج
اختصاصی
با سابقه کار
معدن
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام حسابدار. واحد وصول مطالبات
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نیروهای اجرایی در یک کارگاه عمرانی
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
مشارکت در تولید
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات