× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام آشپز 3473 آگهی
استخدام 2 ردیف شغلی جهت شروع سال 1402 در کافه رستوران کره ای مهروماه
ورودی
با سابقه کار
انگلیسی
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
بیمه
نیازمند کمک آشپز رستوران
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
کمک آشپز حرفه ای در کبابیجات
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
آشپز
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
بیمه
ظرف شور،سالندار،کمک آشپز تمام وقت
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
استخدام 3 ردیف شغلی جهت شروع سال 1402 در کافه رستوران کره ای مهروماه
ورودی
با سابقه کار
آشنا به زبان انگلیسی
انگلیسی
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
بیمه
استخدام آشپز در بنیان آراد بتن در تهران و البرز
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام آشپز، حراست شیفت شب، منشی و اپراتور تولید در تهران و البرز
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
موقعیت کار ساوه میباشد.کمک اشپز
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
ویتر ،کمک اشپز،سالن دار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت