× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام نظافتچی 4960 آگهی
استخدام رفتگر (نظافت خیابان )
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
نظافتچی منزل
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نیروی نظافتچی و آبدارچی با بیمه در کمالشهر البرز
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
پرسنل خانم جهت کار در باغ رستوران
ورودی
با سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
استخدام کارگر انبار، توزیع کننده، اپراتور کامپیوتر و راننده در اصفهان
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
با خودرو
یک خانوم برای پرستاری از کودک و نظافت منزل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نظافتچی خانم نیازمندیم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیروی نظافتی آبدارچی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه و آبدارچی و نظافت چی در تهران
ورودی
با سابقه کار
انگلیسی
شیمی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارانه
استخدام خانم جهت نظافت
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت