× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام نظافتچی 11566 آگهی
بفرما زن جلو درب نمایشگاه مبل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نمایشگاه مبل
حقوق ثابت
استخدام پرستار سرایدار و راننده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب
استخدام نظافتچی در محدوده ولنجک تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
نظافت روزانه خانه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نظافتچی آقا
ورودی
با سابقه کار
بازنشسته
بدون کارت پایان خدمت
آموزشگاه زبان
استخدام خانم ترجیحا۵۰سال برای نظافت
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نظافتچی خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
خدمات اداری
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
نیروی نظافت فست فودباجای خواب
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فست فود
با جای خواب
کارگر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه