× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام نظافتچی 5465 آگهی
استخدام نیروی جوان خدمات
اختصاصی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
خانم جهت نظافت وامور متزل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارگرساده اقا باجاخواب و تسویه روزانه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
نیروی خدمات
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارگر ماهر بلوک زن
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
صبحانه
استخدام در فروشگاه مواد غذایی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
نیروی خانم جهت کارگاه شیرینی محیط زنانه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شیرینی فروشی
نظافت و خدمات
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
خانم جهت انجام امور منزل نظافت و..
ورودی
بدون سابقه کار
روزهای زوج
بدون کارت پایان خدمت
جهت سرایداری و نظافتچی آپارتمان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت