× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام نیروی خدماتی 33 آگهی
استخدام در هتل
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
هتل
استخدام نیروی خدماتی در ایرانیان صنعت خودرو ورنا از تهران و البرز
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
اشپز/ظرفشور/انباردار/صندوقدار/سرووبسته بندی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آشپزخانه
نیروی خدماتی و نظافتی-نگهداری سالمند-همراه بیمار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نیروی خدمات
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
دفتر املاک
ظرف شور و نیروی خدماتی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نیروی خدماتی با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت ازکی در تهران
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
پرستار سالمند
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیروی خدماتی مهد کودک
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
مهدکودک
کارگر خانم جهت مراقبت از سالمند و امور منزل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت