× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
آگهی های استخدامی و کاریابی نیروی خدماتی 2056 آگهی
نیروی خدمات برای شرکت
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
خانم جهت همکاری نظافت 
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
پرستاری از سالمند خانم پوشکی شبانه روزی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیروی خدماتی جهت چیدمان احناس و نظافت فروشگاه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
نیروی خدماتی و نظافت - آقا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
به یک پرستار خانوم برای مراقبت از دختر تقریبا۹ساله
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نیروی خدماتی در سالن زیبایی نقره چی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سالن زیبایی
نیروی خدماتی جهت دفتر املاک
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
دفتر املاک
حقوق ثابت
استخدام نیروی خدماتی در مرکز سالمندان نورا در محدوده کوی فردوس تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام نیروی خدمات و تشریفات در گروه باران در خراسان رضوی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت