× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام فروشنده 13290 آگهی
سالن کار خانم با سابقه کار
اختصاصی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
جوان آقا ایرانی 22ساله
اختصاصی
بدون سابقه کار
دانشجو
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
فروشنده خانم براى فرش فروشى
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
فروشنده خانم و آقا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام فروشنده آقا در پوشاک شی شی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کار با سرمایه کم و با آموزش رایگان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارشناس فروش شرکت وارش خودرو
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشنده لباس مجلسی زنانه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
جذب فروشنده برای نانواییفوووری
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشندگی در برنز فروشی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت