× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام فروشنده 10483 آگهی
استخدام مدیر فروش در بین المللی هونام زندیه رابین در محدوده صادقیه تهران
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت بین المللی
بیمه
فروشنده خانم
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشنده خانم و آقا برای شیفت شب
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
فروشنده خانوم
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه پوشاک
حقوق ثابت
فروشنده خانم
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
به یه فروشنده خانم نیازمندیم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
مدیر فروش و فروشنده تلفنی به همراه آموزش تخصصی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشنده
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشنده پوشاک
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه پوشاک
شریک کاری بدون نیاز ب سرمایه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت