× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کارشناس بازاریابی و فروش 11722 آگهی
کارشناس فروش و بازاریابی
اختصاصی
بدون سابقه کار
انگلیسی
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارشناس فروش حرفه ای خانم
اختصاصی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
کارشناس فروش و بازاریابی
اختصاصی
با سابقه کار
انگلیسی
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارشناس فروش و بازاریاب
اختصاصی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
کارشناس بازاریابی و تبلیغات
اختصاصی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارشناس فروش (خانم و آقا ) فقط اصفهان
اختصاصی
با سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
کارشناس مناقصه و پشتیبانی فروش
اختصاصی
بدون سابقه کار
انگلیسی
برق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شرکت بازرگانی
بازاریابی و فروش میلگرد
اختصاصی
با سابقه کار
فوق لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
استخدام خانم منشی مجرد
اختصاصی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارشناس امور ویزا
اختصاصی
با سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه