× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کارگر ساده 11422 آگهی
کارگر ساده دست به آچار
اختصاصی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
به چند نفر کارگر آقا ساده و نیمه ماهر جهت کار در شرکت تولید قطعات خودرو و تراکتور نیازمندیم.
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام خانم منشی مجرد
اختصاصی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
نیروی کار در شهر رودسر
اختصاصی
بدون سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
جذب کارگر خط تولید در شرکت فولاد امین طبرستان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
ب تعدادی کارگر کارواش بی حاشیه و سالم نیاز داریم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارواش
با جای خواب
به کارگر اقا نیازمندیم
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
با جای خواب
به یک کارگر در آهن فروشی نیازمندیم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارگرساده رو پمپ انتقال بتن
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارگر ساده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت