× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام منشی 9781 آگهی
استخدام منشی دفتر روانشناسی
اختصاصی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام منشی خانم باروابط عمومی بالا
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام منشی امور اداری
اختصاصی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
مدیر فروش دفتر منطقه ای
اختصاصی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
مدیریت
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام خانم منشی مجرد
اختصاصی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
استخدام مدیر دفتر فنی (مهندس مکانیک)
اختصاصی
با سابقه کار
مکانیک
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
استخدام منشی جهت دفتر وکالت واقع در محدوده ی ولنجک شهر تهران
اختصاصی
بدون سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
دفتر وکالت
منشی و حسابدار امور اداری و دفتری
اختصاصی
بدون سابقه کار
حسابداری
بدون کارت پایان خدمت
استخدام منشی خانوم در گالری پیانو دسلو
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام منشی خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت