× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کارمند اداری 5242 آگهی
استخدام کارمند جوان و فعال
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
امور اداری و دفتری
اختصاصی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام منشی خانم باروابط عمومی بالا
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارشناس الکترونیک خانم شرکت کیاصنعت
اختصاصی
بدون سابقه کار
نرم افزار proteus
الکترونیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارشناس فروش و بازاریابی
اختصاصی
با سابقه کار
انگلیسی
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
ستخدام ليسانس حقوق خانم
اختصاصی
بدون سابقه کار
حقوق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام منشی امور اداری
اختصاصی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
کارشناس مناقصه و پشتیبانی فروش
اختصاصی
بدون سابقه کار
انگلیسی
برق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شرکت بازرگانی
کارشناس حقوقی مسلط به امور اداری و حقوقی
اختصاصی
بدون سابقه کار
حقوق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارمند دفتر پیشخوان پونک
اختصاصی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
دفتر پیشخوان