× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کارمند اداری 7109 آگهی
امور پشتیبانی دستگاههای کارتخوان بانکی
اختصاصی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
کارمند اداری
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
دستیار خانم ، امور اداری
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارمند اداری انبار، کارمند منابع انسانی و کارمند اداری در تهران
ورودی
با سابقه کار
نرم افزارهای office
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام منشی و مسئول دفتر در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
تایپ
انگلیسی
بدون کارت پایان خدمت
استخدام منشی و مسئول دفتر با بیمه در آور طرح کارینا در محدوده الهیه تهران
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزارهای office
انگلیسی
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل با بیمه تکمیلی در هیراد تدبیر پایا در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
تایپ
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارمند اداری با بیمه و پاداش در تجارت کومار کردستان در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
کار با اینترنت
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارمند اداری با بیمه و پاداش در پیشگامان دنیای مالی در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
مدیریت مالی
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارمند اداری با بیمه و پاداش در مهربان پاییز یوتاب در تهران
ورودی
با سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه