× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام نظافتچی 5659 آگهی
کارگر نظافتچی خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نظافتچی خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نظافتچی جهت نظافت بلوک اپارتمان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نظافتچی خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نظافتچی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
پرداختکار کار بلد
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
جوشکار،فرزکار،تمیزکار،فنی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
کارگر تشریفات مجلس
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نظافت منزل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
به یک نفر آقا جهت کار در آشپزخانه نیازمندیم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آشپزخانه
ناهار