× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام فروشنده 12407 آگهی
کارشناس فروش آقا و خانم
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آشپزخانه
بیمه
فروشنده ماهر خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
فروشنده در اینستاگرام
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کادر فروش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام فروشنده خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
صندوقدار و فروشنده
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار حسابداری سپیدار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
فروشنده خانم فرودگاه مهر آباد شیفت یک شب درمیان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشنده پوشاک مردانه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه پوشاک
استخدام فروشنده نیمه وقت بانوان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
فروشنده خانم و آقا با حقوق روزانه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت