× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کارشناس بازاریابی و فروش 11276 آگهی
کارشناس فروش وبازاریابی
اختصاصی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارشناس فروش و مدیر شبکه اجتماعی
اختصاصی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارشناس فروش کیت و لوازم مصرفی آزمایشگاهی
اختصاصی
بدون سابقه کار
زیست شناسی
دارای کارت پایان خدمت
حقوق قانون کار
کارشناس فروش آقا و خانم
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آشپزخانه
بیمه
مدیر و کارشناس فروش
اختصاصی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
استخدام کارشناس امور ویزا
اختصاصی
با سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
کارشناس فروش / بازاریاب
ورودی
بدون سابقه کار
دارای نمونه کار
بدون کارت پایان خدمت
بازاریاب حضوری وغیر حضوری و کاردر خانه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
هلدینگ
بیمه
بازاریاب دستگاه کارتخوان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بازاریاب بیمه دولتی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه