× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام منشی 10185 آگهی
خانم جهت منشی و دستیار مدیرعامل
اختصاصی
بدون سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
بدون کارت پایان خدمت
شرکت بازرگانی
بیمه
بازاریاب حضوری وغیر حضوری و کاردر خانه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
هلدینگ
بیمه
منشی مطب
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
مطب
منشی با روابط عمومی بالا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
منشی (مدیر داخلی) خانم برای شرکت
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
منشی دکوراسیون به صورت دو شیفت
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
دستیار و منشی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام منشی خانم در دفتر بیمه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
دفتر بیمه
بیمه
استخدام حسابدار و منشی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
دستیار - منشی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت