× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کارمند اداری 5151 آگهی
اعطای کد نمایندگی شرکت بیمه دی
اختصاصی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
کارمند خانم در شرکت بیمه
اختصاصی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارمند عملیات در شرکت حمل و نقل بین المللی
اختصاصی
با سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
انگلیسی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
جذب مدیرداخلی خانم(هلدینگ ساختمانی)
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
هلدینگ
حقوق ثابت
کارمند اداری
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزار انبارداری
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
همکار خانم منشی
ورودی
بدون سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
بدون کارت پایان خدمت
ادمین اینستاگرام حضوری
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
خانم جهت کار اداری مسلط با روابط عمومی بالا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی بیمه ایران
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
ظرفشور اقا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت