× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام لیسانس 8209 آگهی
فروشنده آقا خانم جوان نمایندگی موتورسیکلت
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام نیروی فروشنده چیدمان
ورودی
بدون سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
مدیر دفتر مسلط به کارهای پژوهشی
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
فروشنده اقا جوان نمایندگی موتورسیکلت بنللی
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارمند افق کوروش
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
پرستار یا ماما جهت تزریقات
ورودی
بدون سابقه کار
مامایی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
درمانگاه
پژوهشگر به صورت پاره وقت
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
حسابدار اقا یا خانم
ورودی
با سابقه کار
حسابداری
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارانه
سرایدار آپارتمان در الهیه
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
نیروی کار برای سالن تولید تجهیزات پزشکی
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه