× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام لیسانس 9887 آگهی
استخدام منشی دفتر روانشناسی
اختصاصی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
امور اداری و دفتری
اختصاصی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارشناس فروش حرفه ای خانم
اختصاصی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
استخدام مهندس مکانیک در واحد پشتیبانی
اختصاصی
بدون سابقه کار
انگلیسی
مکانیک
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
کارشناس الکترونیک خانم شرکت کیاصنعت
اختصاصی
بدون سابقه کار
نرم افزار proteus
الکترونیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام مربی مهدکودک در مشهد
اختصاصی
بدون سابقه کار
انگلیسی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
مهدکودک
بیمه
مهندس معمار مسلط به رویت
اختصاصی
با سابقه کار
نرم افزار Auto CAD
معماری
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
کارشناس فروش و بازاریابی
اختصاصی
با سابقه کار
انگلیسی
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
کارشناس بازرگانی حوزه نفت و گاز
اختصاصی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
انگلیسی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
استخدام کارشناس فروش و بازاریاب
اختصاصی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه