× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام فوق دیپلم 6188 آگهی
استخدام نیروی جوان خدمات
اختصاصی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
استخدام مسیول پخش فوری
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نمایندگی شرکت
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
استخدام نمایندگی شرکت
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
نیرو مرد و زن برای افق کوروش
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
جذب بازاریاب (ویزیتور)حضوری فعال و پر انرژی
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
استخدامی شرکت پخش زاگرس/موَزع،راننده،فروشنده تلفنی
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شرکت پخش
بیمه
جذب بازازیاب (ویزیتور) حضوری فعال و پر انرژی
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
استخدام آقا در شرکت
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
با خودرو
فروشنده و مشاورپوست خانم
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه