× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام فوق دیپلم 7264 آگهی
منشی مطب زنان
ورودی
بدون سابقه کار
فوق دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
مطب
طراح گرافیک اقا وخانم
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار CorelDraw
فوق دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
استخدام سرویسکار آسانسور
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام راننده با نیسان در نمایندگی سایپا
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
وانت نیسان
استخدام پذیرشگر و میزبان در بوتیک هتل راوی
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
هتل
استخدام پرستار کودک شبانه روزی
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام در فروشگاه افق کوروش
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
نیازبه کاردان یاکارشناس هریک ازرشته های پیراپزشکی
ورودی
بدون سابقه کار
فوق دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
منشی خانم جهت دفتر بیمه
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
دفتر بیمه
بیمه
استخدام مدیر فروش
ورودی
با سابقه کار
فوق دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
شرکت پخش