× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام فوق دیپلم 5921 آگهی
استخدام حسابداری در فروشگاه
اختصاصی
با سابقه کار
حسابداری
فوق دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
مدیر و کارشناس فروش
اختصاصی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
منشی مطب
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
مطب
کارشناس کاردانی و دیپلم الکترونیک
ورودی
بدون سابقه کار
الکترونیک
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
اضافه کار
استخدام در شرکت کیفیت آفرینان
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
جذب نیروی کاربیمه در زنجان و شهرستانها
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
منشی خانم جهت اشتغال در دفتر بیمه
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
دفتر بیمه
بیمه
دونفر خانم جهت مسئول فنی و مربی آموزشی
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
همکار کارشناس جهت ثبت اطلاعات و پاسخگویی تلفن
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام نگهبان، اپراتور تولید، کارشناس برق
ورودی
بدون سابقه کار
برق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت