× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام دیپلم 7695 آگهی
استخدام راننده با نیسان در نمایندگی سایپا
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
وانت نیسان
دعوت به همکاری تکنسین کاشت مو دارای مدرک پیراپزشکی
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
کلینیک زیبایی
استخدام پذیرشگر و میزبان در بوتیک هتل راوی
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
هتل
استخدام شرکت ایدرو
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام پرستار کودک شبانه روزی
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
اعطای نمایندگی بیمه سامان
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نیروی فنی برق و مکانیک
ورودی
بدون سابقه کار
برق
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
نیروی خانم برای چیدمان فروشگاه
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
منشی خانم جهت دفتر بیمه
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
دفتر بیمه
بیمه
استخدام تعدادی نیروی خانم و اقا در شعبه اصفهان شرکت فرهنگی
ورودی
بدون سابقه کار
دانشجو
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
بیمه