× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام دیپلم 6431 آگهی
تکنسین داروخانه - نسخه پیچ
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
داروخانه
نیروی خدماتی آقا برای شرکت معتبر تهران
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
جوشکار حرفه ای اکسی استیلن
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
جذب پرسکار نیمه ماهر
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه
دعوت به همکاری نیروی خدماتی
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
استخدام منشی امور اداری
اختصاصی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام خانم منشی مجرد
اختصاصی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
جوشکار حرفه ای آرگون (TIG)
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
کارمند دفتر پیشخوان پونک
اختصاصی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
دفتر پیشخوان
نیروی کار در شهر رودسر
اختصاصی
بدون سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت