× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام دیپلم 5823 آگهی
فروشندگی
ورودی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام خانم منشی
ورودی
با سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نیروی فروشنده چیدمان
ورودی
بدون سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کار آنلاین اینوتی
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارمند افق کوروش
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
منشی
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
آموزش و درآمد کار اینترنتی
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
صندوق دار و چیدمان خانم
ورودی
با سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
سرایدار آپارتمان در الهیه
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام ویزیتور - سرپرست فروش - ویزیتور تلفنی
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شرکت پخش
بیمه