× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام دیپلم 6256 آگهی
اخذ نمایندگی و اعطای عاملیت فروش بیمه سامان
اختصاصی
بدون سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
نیروی کارگر نیمه ماهر
اختصاصی
بدون سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
منشی مطب
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
مطب
کار در منزل شرکت بیمه پاساگارد
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
کارشناس کاردانی و دیپلم الکترونیک
ورودی
بدون سابقه کار
الکترونیک
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
اضافه کار
استخدام در شرکت کیفیت آفرینان
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
جذب نیروی کاربیمه در زنجان و شهرستانها
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام انبار دار و کارگر انبار
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
سالن دار فست فود
ورودی
با سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
فست فود
با جای خواب
منشی خانم جهت اشتغال در دفتر بیمه
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
دفتر بیمه
بیمه