× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام دیپلم 7681 آگهی
استخدام مسئول دفتر آقا و خانم
اختصاصی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Word
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارشناس it و تحصیلدار و کارپرداز در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
انگلیسی
کامپیوتر
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام نگهبان با بیمه در شرکت پایدار چوب کاوه در مرکزی
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام 4 عنوان شغلی با بیمه در شرکت راگاپلاست سیمین پوشش در البرز
ورودی
با سابقه کار
نرم افزارهای office
صنایع
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارگر سطح فروشگاه و پیک موتور دار با بیمه و بیمه تکمیلی در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
استخدام آبدارچی با بیمه در شرکت دارو طب آفاق در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام مدیر کیفیت و بازرس کنترل کیفیت در پایدار پلیمر اوژن در تهران
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شرکت دانش بنیان
بیمه
استخدام کارمند فروش فروشگاه با بیمه و بیمه تکمیلی در البرز
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
جذب نیرو بیمه پاسارگاد زیر نظر شعبه مرکزی
ورودی
بدون سابقه کار
بازنشسته
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
استخدام منشی با سرویس و بیمه در شایان اعتماد نگین دشتابی در بوئین زهرا
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه