× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام فوق لیسانس 6956 آگهی
استخدام مهندس مکانیک در واحد پشتیبانی
اختصاصی
بدون سابقه کار
انگلیسی
مکانیک
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
دعوت به همکاری ، کارشناس استقرار سیستم های نرم افزاری
اختصاصی
بدون سابقه کار
نرم افزار حسابداری همکاران
حسابداری
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بازاریابی و فروش میلگرد
اختصاصی
با سابقه کار
فوق لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
استخدام مهندس الکترونیک، مکانیک و فیزیک
اختصاصی
بدون سابقه کار
الکترونیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارشناس حقوقی مسلط به امور اداری و حقوقی
اختصاصی
بدون سابقه کار
حقوق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
جذب همکار خانم تمام وقت
اختصاصی
بدون سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
برق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
با خودرو
استخدام مدیر دفتر فنی (مهندس مکانیک)
اختصاصی
با سابقه کار
مکانیک
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
مهندس عمران آچار فرانسه
اختصاصی
با سابقه کار
فرانسه
عمران
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نیروی جوان خدمات
اختصاصی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
استخدام مسیول پخش فوری
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت