× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام فوق لیسانس 7617 آگهی
استخدام کارشناس بازاریابی و فروش
اختصاصی
با سابقه کار
انگلیسی
شیمی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شرکت بازرگانی
منشی خانم جهت دفتر بیمه
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
دفتر بیمه
بیمه
همکاری و اعطای کد نمایندگی بیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارگرساده اقا اشنابه دستگاههای صنعتی
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام ویزیتور در شرکت لبنی رامک زنجان
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
استخدام در شیرین عسل (انباردار و کارگر انبار)
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
کارمند فروشگاه
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
نیازمند کادر اداری
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
موقعیت شغلی در یک شرکت معتبر
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
فروشنده حرفه ای آقا یا خانم
ورودی
بدون سابقه کار
شیفت عصر
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
آشپزخانه
حقوق ثابت