× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام دکتری 3921 آگهی
استخدام در پیشخوان دولتی
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
آچار فرانسه فنی و انبارداری
ورودی
با سابقه کار
فرانسه
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
یک منشی خانم جهت پیگیری کارهای اداری
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارگر ساده
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
منشی مطب
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
سالن زیبایی
آگهی جذب نماینده فروش بیمه های زندگی
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
کار در منزل نظافت آشپزی
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
مشاور بیمه
ورودی
بدون سابقه کار
دانشجو
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
نیروی کار آقا/استخدام نیرو در فروشگاه ابزار
ورودی
بدون سابقه کار
بازنشسته
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
حسابدار یا کمک حسابدار دارای مدرک حداقل فوق دیپلم
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه