× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام دکتری 5163 آگهی
استخدام مدیر فنی و بهداشتی
اختصاصی
بدون سابقه کار
دامپزشکی
دکتری
بدون کارت پایان خدمت
کارشناس حقوقی مسلط به امور اداری و حقوقی
اختصاصی
بدون سابقه کار
حقوق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
جذب همکار خانم تمام وقت
اختصاصی
بدون سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
برق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
با خودرو
استخدام مدیر دفتر فنی (مهندس مکانیک)
اختصاصی
با سابقه کار
مکانیک
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
استخدام نیروی جوان خدمات
اختصاصی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
استخدام مسیول پخش فوری
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نمایندگی شرکت
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
استخدام نمایندگی شرکت
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
استخدامی شرکت پخش زاگرس/موَزع،راننده،فروشنده تلفنی
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شرکت پخش
بیمه
فروشنده و مشاورپوست خانم
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه