× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام دکتری 4841 آگهی
مدیر و کارشناس فروش
اختصاصی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
منشی مطب
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
مطب
استخدام در شرکت کیفیت آفرینان
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
مربی مهد برای ۳ تا ۴ سال از ۴ تا ۸ عصر
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
منشی خانم جهت اشتغال در دفتر بیمه
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
دفتر بیمه
بیمه
دونفر خانم جهت مسئول فنی و مربی آموزشی
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
همکار کارشناس جهت ثبت اطلاعات و پاسخگویی تلفن
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام نگهبان، اپراتور تولید، کارشناس برق
ورودی
بدون سابقه کار
برق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
منشی خانم جهت پاسخگوی به مشتری
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
جذب نیروی آقا در فروشگاه
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه