× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام دکتری 5760 آگهی
استخدام ویزیتور در شرکت لبنی رامک زنجان
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
استخدام در شیرین عسل (انباردار و کارگر انبار)
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
کارمند فروشگاه
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
نیازمند کادر اداری
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
موقعیت شغلی در یک شرکت معتبر
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
فروشنده حرفه ای آقا یا خانم
ورودی
بدون سابقه کار
شیفت عصر
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
آشپزخانه
حقوق ثابت
نیروی خدمات و پذیرایی(آبدارچی)
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام منشی خانم
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
دفتر بیمه
بیمه
نیروی کار خانم و آقا برای افق کوروش نیازمندیم
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
راننده با ماشین برای ارسال سفارشات
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
با خودرو