× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کرمان 9278 آگهی
همکارخانم بازاریابی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
به تعدادی نــیروی خــدماتـی آقـــا √ خــانــم نــیــازمندیم.
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
زیگزال دوز / تیغ زن / راسته دوز / میاندوزکاز
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
پرستاری کودک
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
پرستاری بچه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
کنترل کیفی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
استخدام کارپرداز معماری یا عمران
ورودی
بدون سابقه کار
معماری
بدون کارت پایان خدمت
دعوت به همکاری جهت کار در مهدکودک
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
مهدکودک
سرایدار ونظافتچی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بست بندی، کنجی حمام، شلف، سبد پیازی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه