× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کارشناس پشتیبانی کارتخوان اردکان - یزد 13 آگهی
استخدام نیرو خانم نمایندگی فروش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
منشی دفترفروش کارتخوان
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
به تعدادی خانم بازاریاب وفروش کارتخوان نیازمندیم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کار در نمایندگی فروش کارتخوان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
تاکسی تلفنی
استخدام امدادگر خودرو با بیمه تکمیلی در امدادخودروایران در کل کشور
ورودی
بدون سابقه کار
بازنشسته
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
پشتیبان فنی کارتخوان با آموزش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
منشی دفترکارتخوان
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
به تعدادی بازاریاب نیازمندیم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیروی کارثابت در دفتر فروش کارتخوان
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزار Microsoft Word
بدون کارت پایان خدمت
استخدام سازمان کشوری معتبر
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
رستوران
بیمه