× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام منشی قائمشهر - مازندران 8 آگهی
استخدام منشی در دفتر پخش لوازم یدکی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
منشی خانم برای شرکت بازرگانی ساری نیازمندیم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت بازرگانی
منشی تزئیناتی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
منشی و راننده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
به یک منشی خانم جهت کار در دندان پزشکی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
منشی و بازاریاب خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
منشی ما از خانه خود باشید در زمینه بازرگانی خارجی
ورودی
بدون سابقه کار
انگلیسی
بدون کارت پایان خدمت
منشی جهت تلفنچی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت