× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام خرم آباد - لرستان 608 آگهی
بازار یابی برا مواد غذایی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
2نفر خانم با انگیزه و هدفمند برای املاک نیازمندیم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
دفتر املاک
کار ساعتی در کتابخانه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارگر ساده (استخدام کارگرساده جهت کاردر بلوکزنی)
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام خانم برای بسته بندی
ورودی
بدون سابقه کار
دانشجو
بدون کارت پایان خدمت
سرمایه بازدهی و در آمد بازرگانی حلزون
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
تریدر بازار ارز دیجیتال( نیاز به سرمایه گذار )
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نیرویه کار در کارواش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارواش
کراتین کار هستم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
اکیپ جدول کار اجرای جدول ۲۰۰۰متر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب