× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام خانم گرگان 280 آگهی
کارگر ساده پرورش ماهی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
برقکشی ساختمون
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیازمند نیروی خیاط ،اتوکار، وسط کار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نگهبان رستوران با شرح وظایف
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
ناهار
استخدام کارشناس سامانه جامع تجارت و انبارها در پگاه جهان نما در گرگان
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام فروشنده در گرگان
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی (حوزه طیور) در پگاه جهان نما در گرگان
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام حسابدار با حقوق تا ۱۵ میلیون در سینوران در گرگان
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
بازاریاب خانم و آقا
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
حقوق ثابت
مربی و معلم کودک
ورودی
بدون سابقه کار
روزهای زوج
بدون کارت پایان خدمت