× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کرمان 6630 آگهی
نیازمند راننده پایه یک
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیازمندبه گچکارآسترزن
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
جویای کارهستم مدارک کامل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیازمند نگهبان وباغبان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام مهندس برق در یک شرکت معتبر در کرمان
ورودی
با سابقه کار
برق
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارشناس منابع انسانی در راد کافه در کرمان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کافه
بیمه
پرستار سالمند
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
پذیرش دانش اموز پایه ابتدایی و متوسطه اول
ورودی
بدون سابقه کار
انگلیسی
ریاضی
بدون کارت پایان خدمت
همکار جهت‌ کار در کافه رستوران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
پرستاری کودک
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت