× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام خانم لامرد - فارس 98 آگهی
استخدام کدبانو نظافت آشپزی با حقوق مزایا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
راننده پایه یک جهت رانندگی تریلی تانکر ماک
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام مکانیک
ورودی
با سابقه کار
مکانیک
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام راننده نیسان،پخش مواد غذایی
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
شرکت پخش
بیمه
وانت نیسان
استخدام راننده پایه یک
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
بازاریاب با حقوق بالا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه
ادمین فضای مجازی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
مطب
ویزیتور و بازاریاب آشنا به امور باربری
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
مدیر باربری و تخلیه بار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
ویزیتور
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت