× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کارگر ساده شیراز 279 آگهی
کارگر ساده
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
کارگر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام شرکت لوازم خانگی پارس
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
کارگرساده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
نیازمند کارگر ساده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیازمندکارگر و تخته کار وارد به کوبیده و جگر و..
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارگر انبار با حقوق تا ۱۵ میلیون در شبکه صدا و تصویر فلسفی در شیراز
ورودی
بدون سابقه کار
فوق دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
بستنی فروشی کارگر ساده،ماهر،صندوق دار
ورودی
بدون سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
بدون کارت پایان خدمت
نیروی ساده جهت کار در سفره خانه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سفره خانه سنتی
با جای خواب
کارگر نظافت چی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
با جای خواب