× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام مدیر شبکه اجتماعی شیراز 69 آگهی
نیازمند منشی خانم با روابط عمومی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام منشی شرکت شیراز
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
ادمین اینستاگرام
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
نیروی پشتیبانی ادمین تلگرام با حقوق ثابت
ورودی
بدون سابقه کار
دانشجو
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
فروش خدمات مخابراتی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
دعوت به کار مجموعه غذایی خان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
ناهار
استخدام ادمین تلگرام با حقوق عالی و دور کاری
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شغل غیر حضوری با گوشی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
پذیرش نیرو اقا و خانم در شرکتی معتبر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بازاریاب میزبان جارچی مدیر شبکه اجتماعی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت