× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام منشی شیراز 121 آگهی
استخدام منشی مدیر عامل در اوساکفاش در شیراز
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Word
انگلیسی
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
منشی خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نیرو خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت ساختمانی
بیمه
استخدام منشی مدیر عامل در شیراز
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
منشی هلدینگ مهاجرتی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
هلدینگ
بیمه
منشی امور اداری
ورودی
با سابقه کار
تایپ
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
منشی دفتر پیک موتوری خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
منشی و دستیار مطب دندانپزشکی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
مطب
بیمه
استخدام منشی در تشک بالینو در فارس
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام منشی مدیر عامل در بهتوشه پارس هخامنش در فارس
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
حسابداری
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شرکت پخش