× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کارمند اداری شیراز 84 آگهی
استخدام حسابدار و کارمند اداری در مثلث مهاربند فلز جنوب در فارس
ورودی
با سابقه کار
نرم افزارهای office
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام کارمند اداری در مثلث مهاربند فلز جنوب در فارس
ورودی
با سابقه کار
نرم افزارهای office
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام کارمند بازرگانی در فارس
ورودی
با سابقه کار
مدیریت
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
کارمند دفتری
ورودی
با سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
منشی امور اداری
ورودی
با سابقه کار
تایپ
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارپرداز
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
مراکز دولتی
بیمه
استخدام کارمند اداری و انباردار حرفه ای در اصفهان
ورودی
با سابقه کار
نرم افزارهای office
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارمند اداری در اصفهان
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزارهای office
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارمند اداری در بیمه البرز در شیراز
ورودی
بدون سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
نیازمند یک نفر خانم جهت امور اداری
ورودی
با سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
بدون کارت پایان خدمت
بیمه