× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام رشته مدیریت بازرگانی و دریایی شیراز 13 آگهی
استخدام کارشناس تامین و خرید در داروسازی گل دارو در اصفهان
ورودی
بدون سابقه کار
انگلیسی
مدیریت بازرگانی و دریایی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
استخدام کارشناس فروش در ایستا بتن تچر در شیراز
ورودی
بدون سابقه کار
مدیریت بازرگانی و دریایی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام مدیر بازرگانی خارجی در شرکت پارس آذرخش در شیراز
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزار حسابداری راهکاران
انگلیسی
مدیریت
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارشناس وصول مطالبات فروش در جهان شیمی بسپار در شیراز
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Word
مدیریت بازرگانی و دریایی
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
استخدام ۱۵ عنوان شغلی در پولاد ورزان کیمیا در فارس
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Primavera
انگلیسی
شیمی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام 6 عنوان شغلی در پولاد ورزان کیمیا در فارس
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Primavera
انگلیسی
شیمی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارشناس فروش دفتری در نهاده گستر گوهر ثمر در فارس
ورودی
با سابقه کار
نرم افزارهای office
کشاورزی
فوق لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
درمانگاه
استخدام کارشناس فروش دفتری، کارشناس فروش منطقه و کارشناس فروش فروشگاه
ورودی
با سابقه کار
نرم افزارهای office
کشاورزی
فوق لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
استخدام کارشناس تامین و خرید در داروسازی گل دارو در اصفهان
ورودی
بدون سابقه کار
انگلیسی
مدیریت بازرگانی و دریایی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
استخدام کارشناس بازرگانی در فارس لیزر پویا در شیراز
ورودی
با سابقه کار
انگلیسی
مدیریت
بدون کارت پایان خدمت
بیمه