× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام شیراز 8678 آگهی
فراخوان جذب مدرسین حرفه ای زبان انگلیسی در موسسه آفاق
اختصاصی
با سابقه کار
کار با اینترنت
انگلیسی
بدون کارت پایان خدمت
کارگر اقا فنی نیاز هست
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
نیروی سنگ‌محور یا تراشکار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
تراشکاری
بیمه
پرداخت سرمایه آسان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
دستیار کمک رنگکار حرفه ای
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام جوشکار بالا رو سوله شهر یزد با خوابگاه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
منشی دکوراسیون به صورت دو شیفت
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیرو واسه کار کناف شهر جم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارگر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
جذب معاون آموزشی و معاون پرورشی و مشاور تحصیلی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه