× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام زرقان - فارس 45 آگهی
استخدام مسئول دفتر در پارس الکتروبختگان تابلو در فارس
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام انباردار در پارس الکتروبختگان تابلو در زرقان
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزارهای office
حسابداری
فوق دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام مدیر فروش مواد غذایی در صنایع غذایی نوآوران کوهسار بمو در زرقان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارگر سالن تولید
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
استخدام ۳ عنوان شغلی در صنایع شیمیایی سینا در فارس
ورودی
با سابقه کار
آشنا به زبان انگلیسی
انگلیسی
الکترونیک
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
نیروی کاری جوان و آقا کارخانه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
استخدام حسابدار در پنبه شیراز در فارس
ورودی
بدون سابقه کار
حسابداری
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه
استخدام حسابدار مالیاتی در راد مرغ صادراتی سالم و لذیذ در مرودشت
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
حسابدار خانم
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه
ادمین اینستاگرام در زرقان
ورودی
با سابقه کار
دارای نمونه کار
بدون کارت پایان خدمت