× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام شهرک صنعتی مشهد 452 آگهی
کارشناس کنترل کیفیت ، انباردار ، بازرس کیفی
ورودی
با سابقه کار
ریاضی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
راننده تریلی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
کارگر خط تولید
ورودی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
خانم جهت اپراتوری و کنترل کیفیت
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
پرسکار، قالب ساز( )
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
نیرو واحد قالبسازی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام کارگر خانم آقا در شهرک صنعتی+بیمه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
حسابدار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
فروشنده و صندوقدار خانم
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه
نیروی بسته بندی خانم
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه