× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کارخانجات مشهد 310 آگهی
مسئول کنترل کیفی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
(نیروی آقا)کارگر یا اپراتور تولید کارخانه صنعتی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
نیروی ماهر پنجره upvc
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بازاریاب تلفنی فروش فرش کارخانه معتبر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
کارخانه قطعات خودرو/کارگر ساده اتباع و ایرانی
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
کارگر ساده در شرکت کیک و ویفر با وعده ی غذایی
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
پولیستر کار ماهر
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
انبار دار کارخانه فوم
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
کارگر ساده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
نیازمند شاگرد ماهر و نیمه ماهر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
حقوق ثابت