× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام فروشگاه مشهد 1174 آگهی
فروشنده خرازی خانم یا آقا
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
نگهبان و خدمات فروشگاه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
نیرو چیدمان برای فروشگاه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
ب چند فروشنده آقا کیف و کفش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
فروشنده فرش
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
کارگر جوان ساده جهت کار در فروشگاه گوشت و مرغ
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
استخدام نیروی آقا برای کار در سوپرمارکت
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
به یک فروشنده جوان اقا آشنا به کامپیوتر نیازمندیم
ورودی
بدون سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
فروشنده فروشگاه لوازم خانگی و دکوری
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
فروشنده حرفه ای پوشاک با حقوق
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه