× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام خانم مشهد 12390 آگهی
استخدام ظرفشور
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
همکار مجموعه نوشیدنی میوان
ورودی
بدون سابقه کار
دانشجو
بدون کارت پایان خدمت
به یک حساب دار خانم مسلط به محک نیازمندیم
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
مسئول کنترل کیفی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
بازاریابی آهن آلات با درصد بالا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشنده خانم پوشاک کودک و نوجوان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
صندوق دار برای رستوران نیازمندیم
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
مربی جهت. اموزش در باشگاه ورزشی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
حسابدار حداقل ۲سال سابقه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
هتل
بیمه
استخدام نیروی کار در رستوران
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران