× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام خانم مشهد 5217 آگهی
استخدام کارشناس پشتیبانی تلفنی در تعاونی داده گستر فیض مه ولات در مشهد
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
استخدام کارشناس فروش (تلفنی) با حقوق ثابت، بیمه، پاداش و پورسانت در مشهد
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزار Microsoft Word
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه
استخدام کارشناس فروش، تجهیزات صنعتی در کالا فناور گستر کالاک در مشهد
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزار Microsoft Word
انگلیسی
برق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام مسئول دفتر با بیمه و پاداش در مشهد
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارشناس صنایع غذایی با سرویس، بیمه تکمیلی و وام در دینا توس در مشهد
ورودی
با سابقه کار
صنایع
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارمند کارگزینی با سرویس، بیمه تکمیلی و بیمه در دینا توس در مشهد
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارشناس اداری واحد بازرگانی در نیرو نماد خراسان در مشهد
ورودی
با سابقه کار
نرم افزارهای office
انگلیسی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارشناس فروش در قطعات گلدیران نوین در مشهد
ورودی
با سابقه کار
فوق دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام فروشنده و مشاور فروش بهداشتی داروخانه در تجهیزات دانیال روژ در مشهد
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
داروخانه
بیمه
استخدام بازاریاب تلفنی با حقوق تا ۱۲ میلیون در مسیر سبز شفای آسان در مشهد
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه