× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام مشهد 13512 آگهی
کارگر ساده دست به آچار
اختصاصی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
جوشکار حرفه ای اکسی استیلن
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام مربی مهدکودک در مشهد
اختصاصی
بدون سابقه کار
انگلیسی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
مهدکودک
بیمه
کارشناس فروش و بازاریابی
اختصاصی
با سابقه کار
انگلیسی
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارشناس فروش و بازاریاب
اختصاصی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
مدیر فروش دفتر منطقه ای
اختصاصی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
مدیریت
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
جوشکار حرفه ای آرگون (TIG)
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
بازاریاب تلفنی خانم با روابط عمومی بالا
ورودی
بدون سابقه کار
دانشجو
بدون کارت پایان خدمت
استخدام در شرکت بسته بندی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
همراه در سمینار و همایش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
هتل
بیمه