× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام رباط کریم 1762 آگهی
سالن کارخانم جهت غداخوری هم پاره وقت هم تمام وقت
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
منشی رستوران
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
چرخکار ماهر مانتو بارانی و وسط کار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارمند اداری واحد خرید در نصیرشهر تهران
ورودی
با سابقه کار
دانشجو
نرم افزارهای office
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام راننده نیسان و وانت همراه خودرو
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با خودرو
سرپرست چاپ سیلک(پوشاک )
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارگر خدمات
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارمند(منشی) اداری
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
تعدادی فایبر کار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارشناس برق/کارشناس مکانیک
ورودی
بدون سابقه کار
برق
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه