× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام تهران 49700 آگهی
کارمند اداری خانم جهت امور اداری
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارمند اداری خانم جهت انجام امور اداری
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارشناس الکترونیک خانم شرکت کیاصنعت
اختصاصی
بدون سابقه کار
نرم افزار proteus
الکترونیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارشناس مناقصه و پشتیبانی فروش
اختصاصی
بدون سابقه کار
انگلیسی
برق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شرکت بازرگانی
استخدام کارمند ، سرپرست کارگاه
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام خانم منشی مجرد
اختصاصی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
کارشناس حقوقی مسلط به امور اداری و حقوقی
اختصاصی
بدون سابقه کار
حقوق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام حسابداربرای دفتر خدمات مالی
اختصاصی
بدون سابقه کار
حسابداری
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
جوان آقا ایرانی 22ساله
اختصاصی
بدون سابقه کار
دانشجو
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نیروی جوان خدمات
اختصاصی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت