× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام تهران 20893 آگهی
کارگر ساده
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب
استخدام نیروی منقلکار و بسته بند خانم رستوران
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب
کارگر جهت پخت اش و حلیم
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیازمند پیک موتوری و کارگرساده و کمکی در تهیه غذا
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب
نیروی نظافت برای سالن زیبایی زنانه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سالن زیبایی
حقوق ثابت
یک نفر خانم مجرد جهت نظافت
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
مربی رباتیک آشنا با قطعات kai یا پیش ربات
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارمند قسمت فروش
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
مربی بسکتبال بانوان
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشنده آقا خانم جوان نمایندگی موتورسیکلت
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه